இந்த பெண் எப்படி ஓடுகின்றது பாருங்கள் ………………

Untitled-1Untitled-1

இந்த பெண் எப்படி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுகின்றது பாருங்கள் …………….

Untitled-1Untitled-1

எப்படி எல்லாம் ரைவிங் பண்ணுகின்றார்கள் பாருங்கள் ……………..

Untitled-1Untitled-1

சும்மா இருந்தாலும் கொல்ல பார்க்கிறார்கள் அருந்தப்பில் உயிர் தப்புகின்றார்கள் பாருங்கள் ………………….

Untitled-1Untitled-1

ஜப்பான்காரன் எதையாவது புதிது புதிதாக கண்டு பிடித்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் பாருங்கள் ……………….

Untitled-1Untitled-1

இவர்களை பாருங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் மாதிரி என்ன பண்ணுகின்றார்கள் பாருங்கள் ……………………

Untitled-1Untitled-1

குழந்தைக்கு எவ்வளவு கோபம் பாருங்கள் …………………..

Untitled-1

இவனை பற்றி இவனே சொல்லுகின்றான் பாருங்கள் ……………………

Untitled-1

இவனை பாருங்கள் பயங்கர விளையாட்டுக்காரனாக இருக்கின்றான் எங்கே இருந்து எங்கே கோல் போடுகின்றான் பாருங்கள் ………………

Untitled-1

இந்த பிள்ளையை பாருங்கள் தண்ணீர் குடிக்க என்ன பாடு படுகின்றது என்று ……………………..

Untitled-1

எப்படி சுட்டு தள்ளுகின்றான் பாருங்கள் ……………………….

Untitled-1

இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பு பாருங்கள் ………………………..

Untitled-1

இப்படி ஒரு அப்பாவையும் பிள்ளையையும் பார்த்திருக்கிரீர்களா எப்படி இரண்டு பேரும் ஆடுகின்றார்கள் பாருங்கள் ……………………

Untitled-1

அருந்தப்பில் உயிர் தப்பிய பயணிகள் பாருங்க…………………..

Untitled-1

இந்த பெண்ணின் முகம் எத்தனை வடிவத்தில் மாறுகின்றது பாருங்கள் ………………

Untitled-1

இந்த பெண்ணுக்கு இது தேவையா பாருங்கள் ………………

Untitled-1