இப்புடி எல்லாரும் உடுப்பு மடிக்க பழகிருங்க பார்த்து………………..

Untitled-1

இவனுக்கு இந்த புலி எப்புடி பயந்து ஓடுது பாருங்க………………..

Untitled-1

இங்க பாருங்க எப்புடி எல்லாம் கார ஈத்து ராங்க்னு பாருங்க …………………..

Untitled-1

இந்த மாதிரி வெடி போட்டு எங்கயும் பார்த்து இருக்கிங்கள இப்போ பாருங்க……………………

Untitled-1

இங்க பாருங்க இந்த பூனைய இன்தா புறா என்ன பண்ணுது………………

Untitled-1

இங்க பாருங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்புடி வேகமா ஓடுறாங்க பாருங்க……………..

Untitled-1

இந்த பொண்ணு கூடி எப்புடி மீன் பிடிக்குது பாருங்க……………………..

Untitled-1

இந்த நாயா பாருங்க எப்புடி வர வைக்கிறாங்க பாருங்க……………………

Untitled-1

இந்த பொண்ண பாருங்க நம்ப வைத்து எப்புடி பயம் காட்டுது பாருங்க பயம் இருந்த பாக்காதிங்க……………………

Untitled-1

இப்போ பாருங்க எப்புடி எல்லாம் கண்டு புடிக்கிராங்க பாருங்க………………

Untitled-1

இவன பாருங்க பிறந்த உடுப்போட எப்புடி டான்ஸ் ஆடுறான் பாருங்கா சிரிங்க…………..

Untitled-1

இங்க பாருங்க சிங்கத்த கண்டு தான் மற்ற மிருகங்கள் பயப்புடு இங்க என்ன நடக்குது பாருங்க…………………

Untitled-1

இப்போ பாருங்க கடல்ள போய்ட்டு மீனொட விலையானடுராங்க பாடருங்க……………

Untitled-1

இந்த ஆந்தைய என்ன பன்னுராங்க பாருங்க…………

Untitled-1

இந்த நாய பாருங்க என்ன பன்னுதுனு பாருங்க………

Untitled-1

இந்த பூனைக்கு இருக்க வியாதிய பாருங்க…………

Untitled-1