இந்த பொண்ணுக எப்புடி சன்டை போடுதுங்க பாருங்க ……………………..

Untitled-1

இவன பாருங்க இந்த பைக்க வைத்து என்ன பண்ணுறான் பாருங்க…………..

Untitled-1

எப்புடி இத கண்டு பிடிச்சி இருக்காங்க பாருங்க தண்ணிய வைத்தி எப்புடி எல்லாம் பண்ணுறாங்க பாருங்க…………………..

Untitled-1

இந்த நாய் குலைக்குரத பாருங்க எப்புடி குலைக்குதுன்னு பாருங்க உங்க நாய் இப்புடி குலைக்குமா……………………..

Untitled-1

இந்த நுதலிய பாருங்க ஒரு பூனைக்கு பயப்புடுது பாருங்க……………….

Untitled-1

இந்தாளுடைய வயதுக்கு இருக்கும் சேட்டையை பாருங்கள் …………………….

Untitled-1

இவனுக்கு தேவையா இது பாருங்கள் தூங்கிக்கொண்டு இருந்த பெண்ணை என்ன பண்ணுகின்றான் பாருங்கள் …………..

Untitled-1

இந்த குரங்கை பாருங்கள் நக்கல் நடக்கின்றது பாருங்கள் …………………

Untitled-1

இங்கே என்ன அதிசயம் நடக்கின்றது பாருங்கள் ……………………………

Untitled-1

இன்ட்டிஹா குண்டு புசனிக்காய் தேவையா இது எங்க இருந்து பாய்கின்றது பாருங்கள் …………….

Untitled-1

இப்படி இந்த பறவையை பிடிக்கின்றார்கள் பாருங்கள் …………….

Untitled-1

இது இவர்களுக்கு தேவையாக பாருங்கள் கல்யாணம் கட்டினால் ஒழுங்காக ஒரு இடத்தில் இருக்கலாம் ஆடினால் இப்புடித்தான்……………………..

Untitled-1

இந்த நாய் படுத்து இருக்கும் வடிவை பாருங்கள் ………….

Untitled-1

எப்படி இந்த அணில் சாப்படுகின்றது பாருங்கள் ………………..

Untitled-1

பாம்பு கீரியும் எப்படி சண்டை போடுகின்றது பாருங்கள் ……………………….

Untitled-1

எப்படி விளையாடுகின்றார்கள் பாருங்கள் ………………..

Untitled-1