இந்த நாயா பாருங்க எப்புடி வர வைக்கிறாங்க பாருங்க……………………

Untitled-1

இந்த பொண்ண பாருங்க நம்ப வைத்து எப்புடி பயம் காட்டுது பாருங்க பயம் இருந்த பாக்காதிங்க……………………

Untitled-1

இப்போ பாருங்க எப்புடி எல்லாம் கண்டு புடிக்கிராங்க பாருங்க………………

Untitled-1

இவன பாருங்க பிறந்த உடுப்போட எப்புடி டான்ஸ் ஆடுறான் பாருங்கா சிரிங்க…………..

Untitled-1

இங்க பாருங்க சிங்கத்த கண்டு தான் மற்ற மிருகங்கள் பயப்புடு இங்க என்ன நடக்குது பாருங்க…………………

Untitled-1

இப்போ பாருங்க கடல்ள போய்ட்டு மீனொட விலையானடுராங்க பாடருங்க……………

Untitled-1

இந்த ஆந்தைய என்ன பன்னுராங்க பாருங்க…………

Untitled-1

இந்த நாய பாருங்க என்ன பன்னுதுனு பாருங்க………

Untitled-1

இந்த பூனைக்கு இருக்க வியாதிய பாருங்க…………

Untitled-1

இந்த கிலவிட வயதுக்கு இந்த விலையாட்டு தெவையா பாருங்க…………..

Untitled-1

இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை பாருங்க…………….

Untitled-1

இந்த பொண்ணு அழகை வைத்து எப்புடி ஏமாத்து பாருங்க…………………

Untitled-1

தண்ணிக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்கு பாருங்க……………………

Untitled-1

இந்த கிட்டிஸ்ட டான்ஸ் பாருங்க…………………..

Untitled-1

இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வாகனம் பாருங்க…………………..

Untitled-1

இங்க பாருங்க சாப்புட்டு சாப்புட்டு உடம்ப வளத்த எப்புடித்தான் கடைசில நடக்கும் பாருங்க…………………

Untitled-1