இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க…………………….

Untitled-1

பசு பால எப்புடி அடிக்கிது பாருங்க இந்த பூனை……………………..

Untitled-1

இப்புடி யாரும் குண்டு போட்டு பாத்துரிக்கிங்கள இப்போ பாருங்க……………………………

Untitled-1

ஐயோ பாவம் இவனுக்கு என்ன நடந்துருக்கு ஏன் இவன் இப்பிடி இருக்கான் பாருங்க…………………..

Untitled-1

ஒரு வீடே எப்புடி கொழுந்து விட்டு எரியுது பாருங்க…………..

Untitled-1

இங்க பாருங்க இந்த பூனை பண்ணுற அட்டுளியத்த பாருங்க……………….

Untitled-1

இவங்கட செட்டைய பாருங்க என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க……………..

Untitled-1

குடிச்சிட்டு எங்க படுத்து இருக்கான் பாருங்க…………………..

Untitled-1

இந்த ஆட்டு குட்டிய பாருங்க என்ன பண்ணுதுன்னு …………………….

Untitled-1

இந்த மாதிரியான டான்ஸ் எங்கேயும் பார்த்திருக்கின்ரீர்களா பாருங்கள் ………………

Untitled-1

இவர்கள் என்ன பண்ணுகின்றார்கள் பாருங்கள் பக்கத்தில் உள்ளவரை என்ன பண்ணுகின்றான் ……………….

Untitled-1

இந்த வீடியோவை யாரும் பார்க்காதீர்கள் …………………..

Untitled-1

சின்ன பையனுக்கு இப்படி ஒரு கூட்டமா பாருங்கள் ………….

Untitled-1

இவனுக்கு இது தேவையா பாருங்கள் சும்மா போன ஆட்டை நோண்டி இடி வாங்குகின்றான் பாருங்கள் …………….

Untitled-1

இவன் எப்படி பட்ட விளையாட்டுக்காரன் பாருங்கள் …………….

Untitled-1

இந்த சின்ன வயதில் என்ன பண்ணுகின்றான் பாருங்கள் பெரியாளாக வந்தான் என்ன பண்ணுவான் பாருங்கள் …………………..

Untitled-1