காரில் மோதி தூக்கி எறியப்பட்ட சாரதி..ஆளை விட்டு ஹெல்மட் தூக்கும் உதவிக்கு வந்த ஆள்