திபெத்தில் நடைபெறும் வித்தியாசமான இறுதிச்சடங்கு

இறந்த பின்னரும் பறவைகளுக்கு தம்முடலை தானம் செய்யும் மக்கள்