இவர்களை பாருங்கள் மைதானத்தில் எப்படி சண்டை போடுகின்றார்கள் பாருங்கள் ……………….

Untitled-1

இவனை பாருங்கள் ஒரு வாழைப்பழத்தை உரிக்க படுகின்றபாட்டை பாருங்கள் ………………………..

Untitled-1

இந்த சின்ன பிள்ளையை எப்படி பயமுறுத்துகின்றார்கள் பாருங்கள் …………………………

Untitled-1

இவ்வளவு நாளாக கார் ரோட்டில் ஓடி பார்த்து இருப்பீர்கள் இப்போது சேத்தில் ஓடுகின்றது பாருங்கள் ………………

Untitled-1

இந்த சின்ன பெண் கூட கடலுக்கு உள்ளே போய் மீனுடன் விளையாடுகின்றது பாருங்கள் …………………………

Untitled-1

இந்த பெண்ணை வைத்து என்ன பண்ணுகின்றார்கள் …………………….

Untitled-1

இந்த சின்ன பிள்ளை ஆடுகின்ற ஆட்டத்தை பாருங்கள் …………………….

Untitled-1

இவர்களை பாருங்கள் தண்ணீருக்குள் எப்படி விளையாடுகின்றார்கள் பாருங்கள் ………………..

Untitled-1

இவன் லுங்கியோட ஆடுகின்ற ஆட்டத்தை பாருங்கள் ………………….

Untitled-1

இவர்களை பாருங்கள் எப்படி வாகனம் இடிபடுகின்றது என்று பாருங்கள் ……………………

Untitled-1

இவர்களை பாருங்க ஆட்டிடம் எப்படி இடி வாங்குகின்றார்கள் என்று ………………..

Untitled-1

இந்த பெண் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுகின்றதை பாருங்கள் ……………

இங்கே வைத்து என்ன பண்ணுகின்றார்கள் பாருங்கள் ………………….

Untitled-1

இந்த நாய்களை பாருங்கள் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறவர்களை எப்படி குழப்புகின்றது பாருங்கள் ……………………………….

Untitled-1

கால் இல்லாத வாத்துக்கு எப்படி பொய் கால் போட்டு இருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் …………………………….

Untitled-1

இது என்ன என்று தெரிந்தால் பாருங்கள் இது ஒரு விமான நிலையம் எப்படி இருக்கு என்று பாருங்கள் ……………………..

Untitled-1